1. Uchwała nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich (tekst jednolity)

 2. Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzorów wniosków w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku

Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji posiedzeń komisji, w tym publicznych obron rozpraw doktorskich, w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych od 1 października 2019 r. oraz przygotowania dokumentacji posiedzeń tych komisji w przypadku prowadzenia ich obrad zdalnie przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym