Koła naukowe i organizacje studenckie
Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Pawluczuk poszukuje w celu nawiązania stałej współpracy studentów III-V roku prawa.
Zakres obowiązków: pisanie i redagowanie projektów umów, projektów pism procesowych oraz opinii prawnych, kontakt z sądami, organami administracji i komornikami, pomoc w bieżącej obsłudze biurowej kancelarii.
Mile widziane doświadczenie, w pracy w kancelarii prawniczej.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@spap.pl
W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kancelaria Radcy Prawnego z Białegostoku nawiąże współpracę z osobą z III-IV roku prawa, celem odbycia praktyk studenckich. 
 
Zakres obowiązków:
- wykonywanie pod nadzorem radcy prawnego bieżących czynności związanych ze świadczeniem obsługi prawnej głównie w sprawach cywilnych i gospodarczych;
- analiza przepisów, orzecznictwa, przygotowanie informacji i projektów pism procesowych;
- kontakt z sądami, urzędami i klientami.
 
CV proszę przesłać na adres: radca.firlej@gmail.com wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Zespół Obsługi Prawnej w Białymstoku podejmie współpracę ze studentem IV-V roku prawa niestacjonarnego.

Miejsce pracy: Białystok.

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:
• Obsługę administracyjną biura;
• Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w postaci akt sprawy;
• Obsługę systemów statystyczno – ewidencyjnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Prawnej;
• Współpracę z komórkami wewnętrznymi PZU SA w zakresie pozyskiwania danych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia procesów sądowych.
• Opracowywanie projektów pism procesowych pod kierunkiem radcy prawnego, po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia;
• Opracowywanie pod kierunkiem radcy prawnego projektów opinii prawnych, po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia;

Od wybranej osoby oczekujemy:
• Statusu studenta IV-V roku prawa niestacjonarnego;
• Znajomości obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office i systemu informacji prawnej - lex;
• Znajomości przepisów prawa ubezpieczeniowego;
• Znajomości przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego;

Współpraca w ramach umowy zlecenia.

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji:
Piotr Antoszkiewicz – Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej
adres e-mail: pioantoszkiewicz@pzu.pl


Zapraszamy do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku.

Główne zadania klubu:

 • kształtowanie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży środowiska wojskowego Garnizonu Białystok;
 • zabezpieczanie czasu wolnego żołnierzom i ich rodzinom;
 • rozwijanie zainteresowań i talentów wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
 • rozwijanie amatorskiej twórczości artystycznej;
 • wsparcie bezpośrednie rodzin żołnierzy i wspieranie trwałości ich relacji;
 • współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w zakresie kultywowania i rozwijania narodowych i patriotycznych wartości kulturowych;
 • popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

Oferujemy:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do przyszłej pracy w sektorze kultury;
 • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury, zajmujących się organizacją koncertów,  zwłaszcza w dziedzinie promocji i organizacji imprez;
 • uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Klub 18. pr;
 • możliwość indywidualnego dostosowania godzin praktyk.

Poszukujemy:

 • studentów kierunków związanych z kulturą i pracą z dziećmi;
 • osób posiadających umiejętność redagowania tekstów, otwartych na kontakt z artystami, potrafiących zarówno pracować w zespole oraz utrzymywać dyscyplinę organizacji pracy, jak i proponować własne rozwiązania.

Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za udział w praktykach.