Studenci III roku prawa studiów stacjonarnych

II tura rejestracji na przedmioty specjalizacyjne na rok akad. 2020/2021  rozpocznie się

od 04.05.2020 r. (od godz. 07:00)

do 06.05.2020 r. (do godz. 23:55)

Zgodnie z programem studiów, student na IV roku studiów w roku akademickim 2020/2021 ma obowiązek zaliczenia 2 przedmiotów specjalizacyjnych w semestrze zimowym. Proszę o sprawdzenie swoich wyborów (w USOSweb) i w razie braku odpowiedniej ilości przedmiotów dokonanie ponownej rejestracji.

Propozycje przedmiotów specjalizacyjnych  na których są wolne miejsca (II tura rejestracji)

Specjalizacja karnistyczna :

 1. Wiktymologia
 2. Patologie społeczne
 3. Kryminalistyka ogólna
 4. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty bezdomności
 5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

 1. Zatrudnienie w służbach mundurowych
 2. Prawa pacjenta i ich ochrona
 3. Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów-Mediacje

Specjalizacja publiczno – prawna :

 1. Dostęp do informacji publicznej
 2. Demokracja bezpośrednia w Europie
 3. Sztuczna inteligencja, Big Data i prawa podstawowe
 4. Praktyki i staże w organizacjach i instytucjach międzynarodowych
 5. Prawo i sztuczna inteligencja

Specjalizacja gospodarczo – finansowa :

 1. Prawo nowych technologii
 2. Cyberprzestępczość w prawie własności intelektualnej
 3. Publiczne prawo bankowe

 

Lista przedmiotów specjalizacyjnych, które nie będą realizowane  w roku akade. 2020/2021 z powodu braku odpowiedniej ilości chętnych. Osoby, które zapisały się na te przedmioty zostały z nich usunięte.

Specjalizacja karnistyczna :

 1. Prawo penitencjarne
 2. Prawna ochrona pokrzywdzonego
 3. Prawo dowodowe

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

 1. Obrót handlowymi dobrami niematerialnymi w Unii Europejskiej
 2. Prawo w dobie nowej cyfryzacji
 3. Biojurysprudecja
 4. Obrót nieruchomościami rolnymi
 5. Zasada słuszności w orzecznictwie sądów cywilnych
 6. Upadłość transgraniczna
 7. Sztuczna inteligencja a proces cywilny
 8. Zbiorowe prawo pracy
 9. Wybrane problemy ubezpieczenia społecznego
 10. Zabezpieczenie społeczne w prawie międzynarodowym i unijnym
 11. Dobrowolne formy zabezpieczenia społecznego w Polsce
 12. Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 13. Prawo urzędnicze
 14. Prawo prywatne – zasady źródła, wykładnia i stosowanie prawa

Specjalizacja publiczno – prawna :

 1. Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego
 2. Polityka historyczna a prawo międzynarodowe
 3. Zasada dobrego sąsiedztwa w prawie międzynarodowym i praktyce krajowej
 4. Prawne aspekty niepełnosprawności
 5. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 6. Wolne zawody prawnicze w Unii Europejskiej
 7. Regulacje prawne rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 8. Prawo europejskie w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości
 9. Rada Europy i jej konwencje
 10. Prawne i językowe aspekty odpowiedzialności za słowo
 11. Język prawny i prawniczy
 12. Prawo samorządu terytorialnego
 13. Prawo teleinformatyczne i telekomunikacyjne

Specjalizacja gospodarczo – finansowa :

 1. Sądowa kontrola decyzji podatkowych
 2. Aksjologia w prawie finansowym i finansach publicznych
 3. Europejskie prawo gospodarcze

Studenci IV roku prawa studiów stacjonarnych

II tura rejestracji na przedmioty specjalizacyjne na rok akad. 2020/2021 rozpocznie się

od 04.05.2020 r. (od godz. 07:00)

do 06.05.2020 r. (do godz. 23:55)

Zgodnie z programem studiów, student na V roku studiów w roku akademickim 2020/2021 ma obowiązek zaliczenia 2 przedmiotów specjalizacyjnych w semestrze zimowym i 2 przedmiotów specjalizacyjnych w semestrze letnim oraz 1 przedmiotu specjalizacyjnego w języku obcym w semestrze letnim.

Proszę o sprawdzenie swoich wyborów (w USOSweb) i w razie braku odpowiedniej ilości przedmiotów dokonanie ponownej rejestracji.

Propozycje przedmiotów specjalizacyjnych  na których są wolne miejsca (II tura rejestracji) semestr zimowy:

Specjalizacja karnistyczna :

 1. Wiktymologia
 2. Patologie społeczne
 3. Kryminalistyka ogólna
 4. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty bezdomności
 5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

 1. Zatrudnienie w służbach mundurowych
 2. Prawa pacjenta i ich ochrona
 3. Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów-Mediacje

Specjalizacja publiczno – prawna :

 1. Dostęp do informacji publicznej
 2. Demokracja bezpośrednia w Europie
 3. Sztuczna inteligencja, Big Data i prawa podstawowe
 4. Praktyki i staże w organizacjach i instytucjach międzynarodowych
 5. Prawo i sztuczna inteligencja

Specjalizacja gospodarczo – finansowa :

 1. Prawo nowych technologii
 2. Cyberprzestępczość w prawie własności intelektualnej
 3. Publiczne prawo bankowe

 

Propozycje przedmiotów specjalizacyjnych  na których są wolne miejsca (II tura rejestracji) semestr letni:

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

 1. Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży
 2. Sposoby zawierania umów
 3. Prawo wekslowe

Specjalizacja gospodarczo – finansowa :

 1. Komercjalizacja i zarządzanie własnością intelektualną
 2. Opodatkowanie spółek
 3. Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska

 

Lista przedmiotów specjalizacyjnych, które nie będą realizowane  w roku akade. 2020/2021 w semestrze zimowym z powodu braku odpowiedniej ilości chętnych. Osoby, które zapisały się na te przedmioty zostały z nich usunięte.

Specjalizacja karnistyczna :

 1. Prawo penitencjarne
 2. Prawna ochrona pokrzywdzonego
 3. Prawo dowodowe

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

 1. Obrót handlowymi dobrami niematerialnymi w Unii Europejskiej
 2. Prawo w dobie nowej cyfryzacji
 3. Biojurysprudecja
 4. Obrót nieruchomościami rolnymi
 5. Zasada słuszności w orzecznictwie sądów cywilnych
 6. Upadłość transgraniczna
 7. Sztuczna inteligencja a proces cywilny
 8. Zbiorowe prawo pracy
 9. Wybrane problemy ubezpieczenia społecznego
 10. Zabezpieczenie społeczne w prawie międzynarodowym i unijnym
 11. Dobrowolne formy zabezpieczenia społecznego w Polsce
 12. Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 13. Prawo urzędnicze
 14. Prawo prywatne – zasady źródła, wykładnia i stosowanie prawa

Specjalizacja publiczno – prawna :

 1. Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego
 2. Polityka historyczna a prawo międzynarodowe
 3. Zasada dobrego sąsiedztwa w prawie międzynarodowym i praktyce krajowej
 4. Prawne aspekty niepełnosprawności
 5. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 6. Wolne zawody prawnicze w Unii Europejskiej
 7. Regulacje prawne rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 8. Prawo europejskie w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości
 9. Rada Europy i jej konwencje
 10. Prawne i językowe aspekty odpowiedzialności za słowo
 11. Język prawny i prawniczy
 12. Prawo samorządu terytorialnego
 13. Prawo teleinformatyczne i telekomunikacyjne

Specjalizacja gospodarczo – finansowa :

 1. Sądowa kontrola decyzji podatkowych
 2. Aksjologia w prawie finansowym i finansach publicznych
 3. Europejskie prawo gospodarcze

 

Lista przedmiotów specjalizacyjnych, które nie będą realizowane  w roku akade. 2020/2021 w semestrze letnim z powodu braku odpowiedniej ilości chętnych. Osoby, które zapisały się na te przedmioty zostały z nich usunięte.

 

Specjalizacja karnistyczna :

 1. Przestępczość w ruchu drogowym

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

 1. Rozstrzyganie indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy
 2. Podejmowanie zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej
 3. Ekonomiczna analiza prawa – prawo cywilne

Specjalizacja publiczno – prawna :

 1. Prawo szkolnictwa wyższego
 2. Systemy zarządzania jakością a prawo
 3. Prawne aspekty polityki zagranicznej Unii Europejskiej
 4. Podstawy socjologii prawa

Specjalizacja gospodarczo – finansowa :

 1. Kontrola i nadzór w finansach publicznych
 2. Prawne instrumenty ograniczenia długu publicznego
 3. Odpowiedzialność urzędników skarbowych w procesie wydawania decyzji podatkowych
 4. Prawo walutowe i dewizowe
 5. Pojęcie przedsiębiorcy i podstawowe problemy przy identyfikacji
 6. Prawo pomocy publicznej

Zostały zakończone następujące rejestracje z semestru letniego na rok akad. 2020/2021:

 1. Wszystkie rejestracje na przedmioty w języku obcym
 2. Specjalizacja karnistyczna
 3. Specjalizacja publiczno – prawna