I rok prawa – studia stacjonarne

 

W roku akademickim 2020/2021 na I roku studiów w semestrze letnim studenci zobowiązani są do zaliczenia dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych grup, po jednym z każdej grupy. 

 

Grupa 1

1. EKONOMIA

lub

2. ZARZĄDZANIE

lub

3. PODSTAWY SOCJOLOGII

lub

4. PROJEKTOWA METODA PRACY

 

Grupa 2

1. WPROWADZENIE DO INTERPRETACJI PRAWNICZYCH

lub

2. METODOLOGIA ROZWIĄZYWANIA KAZUSÓW (CASE LAW)

lub

3. HISTORIA PRAWA W ARGUMENTACJI PRAWNICZEJ

lub

4. KULTURA JĘZYKA PRAWNEGO I PRAWNICZEGO

 

 

Od dnia 4 września do dnia 8 września 2020 r. należy  zarejestrować się poprzez system USOS Web na wybrane przedmioty.

 

Na przedmiotach w rejestracji obowiązują limity. Przedmiot nie może liczyć więcej niż 52 osoby.

 

Rejestracja jest obowiązkowa.