Opiekunowie lat studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020