Brak opłat. Koszty zakwaterowania i wyżywienia zapewnia strona zapraszająca. Student pokrywa koszty dojazdu.