Pracownia Historii Prawa
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 308
 (+48 85) 745 71 53

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB fiedorczyk@uwb.edu.pl USOSweb 

 

  

Przedmiot badań naukowych:
Historia prawa w XX wieku: 

- prawo publiczne II Rzeczypospolitej Polskiej,
- prawo cywilne Polski Ludowej,
- prawo rodzinne Polski Ludowej
- ustrój organów ochrony prawnej Polski Ludowej
- prawo karne i prawo wykroczeń Polski Ludowej,

Filozofia prawa i historii idei:
- utopie czasów nowożytnych,
- prawo natury w europejskiej myśli polityczno-prawnej,
- doktryny polityczno-prawne państw totalitarnych.

 

Dydaktyka:
- Historia prawa publicznego
- Historia prawa prywatnego
- Historia najnowsza państwa i prawa
- Historia bezpieczeństwa Polski
- Historia administracji
- Historia prawa – proseminarium
- Historia prawa – seminarium
- Podstawy komparatystyki prawniczej
- Doktryny polityczno-prawne
- Filozofia
- Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
- European Family Law
- History of Law in Poland and in Europe
- Law in post-communist transformation. A comparative perspective
- Transitional Justice and Rule of Law

  

Projekty badawcze:

2006- 2008 - Prace nad unifikacją i kodyfikacją prawa rodzinnego w Polsce Ludowej– dr Piotr Fiedorczyk

2011- 2015 – Prawo karno-administracyjne Polski Ludowej (1951-1971) – dr Marcin Łysko

Od 2019 - Family Law in Europe: An Academic Network – dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB