Pracownia Prawa Gospodarczego Publicznego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 201
(+48 85) 745-72-04

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB piszcz@uwb.edu.pl urlop

 

  

Przedmiot badań naukowych:
– Prawo gospodarcze publiczne
– Administracyjne prawo gospodarcze
– Europejskie prawo gospodarcze
– Wolność gospodarcza
– Prawo przedsiębiorców
– Bezpieczeństwo gospodarcze
– Prawo ochrony konkurencji
– Ochrona prawna przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców
– Zrównoważony rozwój
– Gospodarcze prawo środowiska

 

Dydaktyka:
– Prawo gospodarcze publiczne
– Europejskie prawo gospodarcze
– Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
– Prawo gospodarcze
– Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
– Działalność gospodarcza na rzecz bezpieczeństwa
– Prywatny sektor bezpieczeństwa
– Bezpieczeństwo międzynarodowych stosunków ekonomicznych
– Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
– Regulacja prawna działalności gospodarczej
– Prawo ochrony konkurencji i konsumenta
– Prawo ochrony konkurencji
– Publiczne prawo konkurencji
– Competition and Consumer Protection in the EU
– Commercial Law of the European Union
– Metodologia nauk prawnych

  

Projekty badawcze:

2018 – 2019 – mgr Karolina Zapolska, projekt „Zarys prawa ochrony środowiska w Polsce/Outline of the environmental law in Poland (Badania Młodych Naukowców)"

2017 – 2018 – mgr Karolina Zapolska, projekt „Ograniczenia wolności gospodarczej (Badania Młodych Naukowców)"

2016 – 2018 – mgr Paulina Korycińska-Rządca, Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego (Badania Młodych Naukowców)

2016 – 2017 – dr Maciej Etel, projekt „Działalność gospodarcza i świadczenie usług w prawie krajowym oraz prawie Unii Europejskiej (Badania Młodych Naukowców)"

2015 – 2016 – dr hab. Anna Piszcz (po stronie portugalskiej Prof. Sofia Oliveira Pais), projekt międzynarodowy Polska-Portugalia „The enforcement of competition law in Portugal and Poland - lessons from other jurisdictions” (MNiSW 31025/2014)"

2014 – 2015 – dr Maciej Etel, projekt „Usługi w prawie" (Badania Młodych Naukowców)

2014 – 2015 – wykonawca: dr hab. Anna Piszcz; prof. Laura Ervo (Uniwersytet w Örebro, Szwecja) i prof. Anna Nylund (Uniwersytet w Tromsø, Norwegia), projekt „Current European Trends in Pre-Trial Procedures – comparative studies in Nordic and former East European countries"

2013 – 2015 – dr hab. Anna Piszcz, projekt „Kulturowa analiza prawa"

2012 – dr Anna Piszcz, Postępowania grupowe (Badania Młodych Naukowców)

2012 – 2013 – dr Maciej Etel, projekt „Podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce" (Badania Młodych Naukowców)

2012 – mgr Karolina Zapolska, projekt „Regulacja rynku kapitałowego a cykl koniunkturalny – doświadczenia Polski i Czech" (w ramach stypendium Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi)

2011– 2012 – dr Anna Piszcz, projekt „Sankcje prawne w prawie antymonopolowym Unii Europejskiej oraz wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej" (Badania Młodych Naukowców)

2008 – 2011– prof. dr hab. Cezary Kosikowski, projekt „Przedsiębiorczość na Podlasiu. Problemy prawne i funkcjonowanie" (projekt badawczy finansowany ze środków MNiSW)

 

Konferencje cykliczne:
International Conference on the Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective 2015, 2017
International PhD Students' Conference on Competition Law 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
International PhD Students' Conference on Economic Law 2018

  

Koła Naukowe
nazwa opiekun naukowy

Studenckie Koło Prawa Gospodarczego

dr Karolina Zapolska

dr Paulina Korycińska-Rządca