Pracownia Prawa Własności Intelektualnej
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 106
(+48 85) 745 71 95

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz sienczylo@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:
 • prawo autorskie
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo mediów
 • prawo Internetu
 • prawo nowych technologii
 • prawo mody i design-u
 • ochrona danych osobowych
 • ochrona dóbr osobistych

 

Dydaktyka:

Przedmioty w języku polskim:

 • Prawo własności intelektualnej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
 • Prawo prasowe i autorskie
 • Procedury ochrony własności intelektualnej
 • Prawo prasowe i autorskie
 • Prawo mediów i Internetu
 • Prawo nowych technologii
 • Cyberprzestępczość w prawie własności intelektualnej 370-PS5-4PSPGY

Przedmioty w języku angielskim:

 • Intellectual Property Law
 • Copyright law
 • Artificial Intelligence and Intellectual Property Law
 • European Industrial Property Rights
 • Intellectual Property Commercialization
 • Fashion Law and Fashion Design
 • Media Law

  

Projekty badawcze:

2012 – 2013 – projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytet w Białymstoku, „Science Point – płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i budowania partnerstw biznesowych” realizowany w ramach programu "Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"

2010 – 2013 – Projekt badawczy Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, „Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w prawie prywatnym”

 

Konferencje cykliczne:
Konferencje coroczne w ramach Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu