Prawo, jednolite magisterskie studia niestacjonarne

1. Jaką zdobędziesz wiedzę?

Program studiów prawniczych oferowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku gwarantuje stabilny i progresywny proces kształcenia. Wraz z przekroczeniem murów Uczelni, przyszłych prawników czeka nie lada przygoda. Już w pierwszych latach kształcenia, student prawa ma szansę przyswoić wiedzę z zakresu historii prawa, prawa rzymskiego, prawoznawstwa czy logiki, które stanowią podstawę edukacji prawniczej. A im dalej w las, tym więcej prawa: prawa karnego, cywilnego, pracy, handlowego, międzynarodowego, administracyjnego, konstytucyjnego. W ciągu ostatnich semestrów  wybór przedmiotów specjalizacyjnych odpowiada szerokim zainteresowaniom: od prawa amerykańskiego, przez prawo lotnicze, dyplomatyczne i konsularne, prawo sztucznej inteligencji, prawo mediów i Internetu, prawa zwierząt, po cyberprzestępczość, prawne aspekty transplantologii, przestępczość gospodarczą czy ochronę praw podatnika i wiele innych. 

Jednolite magisterskie studia niestacjonarne na kierunku Prawo trwają pięć lat (10 semestrów). Łączna liczba godzin wynosi 1412.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 300.

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

Po egzaminie magisterskim absolwent ma możliwość przystąpienia do aplikacji przygotowującej do wykonywanego w przyszłości zawodu.
Odpowiednio wybrana specjalizacja otwiera ścieżkę kariery w zawodzie:
- sędziego,
- prokuratora,
- adwokata,
- radcy prawnego,
- notariusza,
- komornika.

Absolwent kierunku Prawo to również doskonały kandydat na stanowisko, m.in.:
- w korpusie dyplomatyczno-konsularnym,
- rzecznika prasowego instytucji państwowych i prywatnych,
- asystenta sędziego,
- pracownika banku,
- doradcy podatkowego,
- pracownika Policji,
- pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
- pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- pracownika firm konsultingowych,
- pracownika firm ubezpieczeniowych,
- pracownika organizacji pozarządowych.

4. Ile kosztuje wybrany kierunek?

I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł
III rok - 4 900 zł
IV rok - 4 900 zł
V rok - 4 900 zł

Razem - 24 500 zł

5. Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_NJ_KRK/?from=field:Pr

6. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/prawo-niestacjonarne-jednolite-studia-magisterskie-6295d91180c6b.pdf?t=1654173070 

7. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Historię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.

8. Terminy zjazdów

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w określone, zwykle dwa weekendy w miesiącu, przy czym do 50% zajęć może być prowadzona zdalnie, zatem bez konieczności przyjazdu na Wydział Prawa.
Terminy zjazdów 2022-2023 do pobrania.

9. Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 104
email: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
tel.: (+48 85) 745-72-01
       (+48 85) 745-72-02

Pliki do pobrania: