Prodziekan Wydziału Prawa ds. Dydaktyki

dr hab. Artur Olechno, prof. UwB

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 208
a.olechno@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 51

 

Zobacz aktualny dyżur ProdziekanaProdziekan Wydziału Prawa ds. Nauki

dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 116
e.kuzelewska@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 45

 Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 116
krasnicka@uwb.edu.pl
(+48 85) 732 70 62