Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. dr hab. Mariusz Popławski

Dziekan Wydziału Prawa
Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego | Department of Public Finance and Financial Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 219
m.poplawski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-71-57

  

Konsultacje we wtorki w formie zdalnej w godzinach 9:30-10:00
Link do sesji: https://eu.bbcollab.com/guest/27246420580a4985a6d5b778d5bc2792