Wykaz przykładowych instytucji, z którymi Wydział Prawa UwB podpisał umowy na realizację praktyk studenckich studentów kierunków Prawo i Bezpieczeństwo i prawo studia I stopnia:

 1. Sądy powszechne
  –Sąd Rejonowy w Białymstoku
  – Sąd Rejonowy w Łomży
  – Sąd Rejonowy w Kętrzynie
  – Sąd Rejonowy w Ełku
  – Sąd Rejonowy w Piszu
  – Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim|
  – Sąd Rejonowy w Sokółce
  – Sąd Rejonowy w Zambrowie
  – Sąd Rejonowy w Suwałkach
  – Sąd Rejonowy w Siedlcach
  – Sąd Rejonowy w Płocku
 2. Prokuratury
  – Prokuratura Rejonowa Białystok – Północ
  – Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe
  – Prokuratura Rejonowa w Augustowie
  – Prokuratura Rejonowa w Siedlcach
  – Prokuratura Rejonowa w Olecku
  – Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce
  – Prokuratura Rejonowa w Mrągowie
  – Prokuratura Rejonowa w Ełku
  – Prokuratura Rejonowa w Brodnicy
  – Prokuratura Rejonowa w Giżycku
  – Prokuratura Rejonowa w Łomży
  – Prokuratura Rejonowa w Suwałkach
  – Prokuratura Rejonowa w Płocku
 3. Urząd Miejski w Białymstoku
 4. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 5. Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
 6. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
 7. Izba Skarbowa w Białymstoku
 8. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku
 9. Podlaski Oddział Straży Granicznej (procedurę aplikacji na praktyki należy rozpocząć z wyprzedzeniem co najmniej dwóch miesięcy przed planowanym terminem jej rozpoczęcia) – szczegółowe informacje
 10. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
 11. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – szczegółowe informacje
 12. Firma Adwokacka Kramer, Oksentowicz, Winarski i Wyszyński w Białymstoku
 13. Kancelaria Radcy Prawnego „Cau§a”
 14. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 15. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
 16. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku
 17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
 18. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Białymstoku
  – Wydział Zamówień Publicznych
  – Wydział Obsługi Prawnej
 19. Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Białymstoku
 20. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podlaski Oddział Regionalny
 21. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 22. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 23. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Zespół Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców
 24. Biura Poselskie
  – Poseł Jarosław Zieliński
  – Poseł Robert Tyszkiewicz
 25. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
 26. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  – Wydział Organizacji i Nadzoru
  – Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
 27. Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 28. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 29. Areszt Śledczy w Białymstoku
 30. Towarzystwo "Amicus"
 31. Bagat Sp. z o. o. (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 32. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Białystok
 33. EuroFirma Media
 34. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądach Rejonowych
 35. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 36. Intrum Justitia Sp. z o.o. (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 37. Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela
 38. Dekstra Kancelaria Radcy Prawnego Karola Pileckiego (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 39. Departament Prawny Ministerstwa Środowiska (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 40. Kancelaria Adwokacka adwokat Dorota Tumkiewicz (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 41. Kancelaria Adwokacka prof. UwB dr hab. Ewa Katarzyna Czech (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 42. Kancelaria Rachunkowo-Prawna Monika i Grzegorz Babicz (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 43. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (miejsce odbywania praktyk – Warszawa)
 44. Firma Biegłych Rewidentów "Mazur i partnerzy" sp. z o.o. (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 45. Kancelaria Radców Prawnych Bokauszyn, Borkowski, Kostro- Wilczko – szczegółowe informacje

 

Wykaz przykładowych instytucji, z którymi Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podpisał umowy na realizację praktyk studenckich studentów kierunku Administracja studia I stopnia

 1. Urząd Miejski w Białymstoku
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 3. Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
 4. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
 5. Izba Skarbowa w Białymstoku
 6. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku
 7. Podlaski Oddział Straży Granicznej (procedurę aplikacji na praktyki należy rozpocząć z wyprzedzeniem co najmniej dwóch miesięcy przed planowanym terminem jej rozpoczęcia) – szczegółowe informacje
 8. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – szczegółowe informacje
 9. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 10. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
 11. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku
 12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku:
  – Wydział Zamówień Publicznych
  – Wydział Obsługi Prawnej
 13. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Białymstoku
 14. Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Białymstoku
  – Wydział Organizacyjno-Prawny
  – komórka Rzecznika Praw Pacjenta
 15. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 17. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podlaski Oddział Regionalny
 18. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Zespół Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców
 19. Biura Poselskie:
  – Poseł Jarosław Zieliński
  – Poseł Robert Tyszkiewicz
 20. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
 21. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej:
  – Wydział Organizacji i Nadzoru
  – Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
 22. Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 23. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 24. Raiffeisen Insurance Agency – Oddział w Ostrołęce
 25. Towarzystwo "Amicus"
 26. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Białystok
 27. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski
 28. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (miejsce odbywania praktyk – Warszawa)
 29. Kancelaria Radców Prawnych Bokauszyn, Borkowski, Kostro- Wilczko – szczegółowe informacje

 

Wykaz przykładowych instytucji, z którymi Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podpisał umowy na realizację praktyk studenckich studentów kierunku Kryminologia studia I stopnia:

 1. Sądy powszechne:
  –Sąd Rejonowy w Białymstoku
  – Sąd Rejonowy w Łomży
  – Sąd Rejonowy w Kętrzynie
  – Sąd Rejonowy w Ełku
  – Sąd Rejonowy w Piszu
  – Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
  – Sąd Rejonowy w Sokółce
  – Sąd Rejonowy w Zambrowie
  – Sąd Rejonowy w Suwałkach
  – Sąd Rejonowy w Siedlcach
  – Sąd Rejonowy w Płocku
 2. Prokuratury:
  – Prokuratura Rejonowa Białystok – Północ
  – Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe
  – Prokuratura Rejonowa w Augustowie
  – Prokuratura Rejonowa w Siedlcach
  – Prokuratura Rejonowa w Olecku
  – Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce
  – Prokuratura Rejonowa w Mrągowie
  – Prokuratura Rejonowa w Ełku
  – Prokuratura Rejonowa w Brodnicy
  – Prokuratura Rejonowa w Giżycku
  – Prokuratura Rejonowa w Łomży
  – Prokuratura Rejonowa w Suwałkach
  – Prokuratura Rejonowa w Płocku
 3. Urząd Miejski w Białymstoku
 4. Podlaski Oddział Straży Granicznej (procedurę aplikacji na praktyki należy rozpocząć z wyprzedzeniem co najmniej dwóch miesięcy przed planowanym terminem jej rozpoczęcia) – szczegółowe informacje
 5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
 6. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – szczegółowe informacje
 7. Firma Adwokacka Kramer, Oksentowicz, Winarski i Wyszyński w Białymstoku
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku:
  – Wydział Zamówień Publicznych
  – Wydział Obsługi Prawnej
 9. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 10. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 11. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Zespół Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców
 12. Areszt Śledczy
 13. Zakład Karny
 14. Zakład Poprawczy
 15. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądach Rejonowych
 16. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (miejsce odbywania praktyk: Warszawa)
 17. Kancelaria Radców Prawnych Bokauszyn, Borkowski, Kostro- Wilczko – szczegółowe informacje