Członkowie Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa UwB 2019/2020
  
Przewodniczący Kubik Bartosz
Zastępca PrzewodniczącegoTomaszewska Aleksandra
 Sekretarz Żabik Robert

 

Koniecko Michał
Kuczyńska Aleksandra
Matwiejczuk Daniel
Wieremiejuk Jakub
Wojtulewicz Jacek
Sobolewska Paulina
Wołyniec Sylwia Anna

 

 rsswp@uwb.edu.pl