O zakwalifikowaniu do udziału w szkole decyduje średnia ocen ze studiów oraz kolejność zgłoszeń.