Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 obejmuje kierunki:

Administracja Publiczna - rekrutacja zostaje przedłużona do 07.10.2021 r.

Doradztwo Podatkowe - rekrutacja zostaje przedłużona do 07.10.2021 r

Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego - rekrutacja zostaje przedłużona do 07.10.2021 r

Mediatorów Sądowych - rekrutacja zakończona, kierunek nie zsotanie uruchomiony

Zamówienia Publiczne - rekrutacja zakończona

Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Jednostkami Publicznymi - rekrutacja zostaje przedłużona do 07.10.2021 r.

Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia - rekrutacja zostaje przedłużona do 07.10.2021 r

Prawne Aspekty Psychiatrii i Psychologii dla sędziów - rekrutacja zostaje przedłużona do 30.10.2021 r

 

Rejestracja kandydatów na Studia Podyplomowe dostępna jest pod adresem: www.irk-sp.uwb.edu.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków dostępne są w zakładkach danych studiów podyplomowych (umieszczonych po lewej stronie ekranu).


Studia Podyplomowe realizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku:

Studia Podyplomowe Prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – szczegółowe informacje w zakładce.


Studia Podyplomowe realizowane na zamówienie podmiotów zewnętrznych:

Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna - szczegółowe informacje w zakładce.

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów w świetle prawa międzynarodowego, europesjkiego i krajowego - szczegółowe informacje w zakładce.