Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 obejmuje kierunki:

Administracja Publiczna

Doradztwo Podatkowe

Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Mediatorów Sądowych

Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego

Zamówienia Publiczne

Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Jednostkami Publicznymi

 

Rejestracja kandydatów na Studia Podyplomowe dostępna jest pod adresem: www.irk-sp.uwb.edu.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków dostępne są w zakładkach danych studiów podyplomowych (umieszczonych po lewej stronie ekranu).


Studia Podyplomowe realizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku:

Studia Podyplomowe Prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – szczegółowe informacje w zakładce.


Studia Podyplomowe realizowane na zamówienie podmiotów zewnętrznych:

Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna - szczegółowe informacje w zakładce.