Plan zajęć semestr letni 2019/2020

 

I rok

 

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 

 

II rok

 

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym


 

III rok

 

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym