Plan zajęć semestr letni 2019/2020

 

   

II rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym