Plan zajęć semestr letni 2019/2020

I rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 

 

II rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 

 

III rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 

 

IV rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 

 

V rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym