Otaczająca nas, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, wymusza na Przedsiębiorcach dostosowanie się do nowych warunków funkcjonowania, a lawinowy wzrost tworzonych regulacji prawnych stawia przed nimi wiele nowych wyzwań. Ryzyko braku zgodności w poszczególnych obszarach rodzi poważne konsekwencje nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale również dla jego pracowników i członków organów. Najlepszym rozwiązaniem, by sprostać wszystkim obowiązkom, jest świadome definiowanie problemów, staranne dobieranie środków prewencji i rekcji na naruszenia oraz tworzenie dopasowanych struktur i procesów adekwatnych do rozmiaru i zakresu działalności przedsiębiorstwa. Wykazanie należytej staranności poprzez opracowywanie i wdrażanie potencjalnie skutecznych mechanizmów działania może zwolnić przedsiębiorcę z odpowiedzialności za powstałe naruszenie.

„Seminaria Prawne dla Biznesu” to inicjatywa środowiska naukowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku skierowana do polskich przedsiębiorców. Pomysł organizacji Seminariów spotkał się z wielką aprobatą środowiska biznesu, czego dowodem było podpisanie listów intencyjnych z Izbą Przemysłowo- Handlową w Białymstoku oraz z Podlaskim Klubem Biznesu.

Istotą naszego przedsięwzięcia jest bieżące definiowanie najbardziej istotnych i skomplikowanych problemów prawnych, z którymi określona branża lub grupa przedsiębiorców mierzy się i ma poważne kłopoty. Sprawy te będą poddawane analizie przez ekspertów z Wydziału Prawa, którzy następnie podczas Seminariów będą przedstawiać wyniki swoich badań i ekspertyz. Dyskusja podczas Seminariów będzie uzupełniana udziałem doświadczonych praktyków. Niezwykle istotny będzie również aktywny udział przedsiębiorców.

Jesteśmy głęboko przekonani, że badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa będą miały wpływ na otoczenie biznesu i ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorcom. 

Seminaria Prawne dla Biznesu będą miały wymiar cykliczny i będą ukierunkowane na długofalową i wielowątkową współpracę w pełni odpowiadającą potrzebom przedsiębiorców. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Wydział Prawa Seminariach Prawnych dla Biznesu przedsiębiorców wszystkich branż działających na rynku zarówno lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Zapraszamy do wypełniania anonimowej Ankiety badania potrzeb Przedsiębiorców, dzięki czemu będziemy mogli precyzyjnie i dokładnie odpowiadać na Państwa potrzeby.

 

 

dr Magdalena Kun-Buczko

koordynator Seminariów Prawnych dla Biznesu

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

e-mail: biznes@uwb.edu.pl

 

 

Najbliższe Seminarium Prawne dla Biznesu: