Prof. dr hab. Mariusz Popławski – przewodniczący Rady
Prof. dr hab. Adam Doliwa
Prof. dr hab. Leonard Etel
Prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk
Prof. dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
Prof. dr hab. Cezary Kulesza
Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
Prof. dr hab. Agnieszka Barbara Malarewicz-Jakubów
Prof. dr hab. Piotr Niczyporuk
Prof. dr hab. Maciej Perkowski
Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz
Prof. dr hab. Joanna Małgorzata Salachna
Prof. dr hab. Joanna Dorota Sieńczyło-Chlabicz
Prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł
dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB
dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB
dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB
dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB
dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB
dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB
dr hab. Piotr Konrad Fiedorczyk, prof. UwB
dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB
dr hab. Andrzej Igor Jackiewicz, prof. UwB
dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB
dr hab. Marcin Marek Łysko, prof. UwB
dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB
dr hab. Artur Olechno, prof. UwB
dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB
dr hab. Joanna Agnieszka Radwanowicz-Wanczewska, prof. UwB
dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB
dr hab. Mirosław Wincenciak, prof. UwB
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB