Prof. dr hab. Mariusz Popławski - przewodniczący rady

Prof. dr hab. Adam Doliwa

Prof. dr hab. Leonard Etel

Prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk

Prof. dr hab. Dariusz Kijowski

Prof. dr hab. Cezary Kulesza

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Prof. dr hab. Piotr Niczyporuk

Prof. dr hab. Andrzej Panasiuk

Prof. dr hab. Maciej Perkowski

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz

Prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł

Dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB

Dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB

Dr hab. Ewa Czech, prof. UwB

Dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

Dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB

Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Dr hab. Aneta Giedrewicz – Niewińska, prof. UwB

Dr hab. Andrzej Jackiewicz, prof. UwB

Dr hab. Izabela Kraśnicka, prof UwB

Dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

Dr hab. Marcin Łysko, prof. UwB

Dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB

Dr hab. Artur Olechno, prof. UwB

Dr hab. Piotr Pietrasz, prof. UwB

Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

Dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Dr hab. Joanna Radwanowicz – Wanczewska, prof. UwB

Dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB

Dr hab. Mirosław Wincenciak, prof. UwB

Dr hab. Tomasz Dubowski

Dr hab. Lech Jamróz

Dr hab. Piotr Konik

Dr hab. Artur Modrzejewski

Dr hab. Wioletta Witoszko

Dr hab. Iwona Wrońska

Dr hab. Urszula Zawadzka-Pąk

Dr Arkadiusz Bieliński

Dr Piotr Kołodko

Mgr Joanna Quigley

Victoria Tekień - przedstawicielka studentów