Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje od 2002 r. Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie Wydziału Prawa, w szczególności poprzez realizację projektów wydawniczych, finansowanych z funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł. Ponadto zajmuje się promocją Wydziału Prawa i jego dorobku, wsparciem rozwoju kariery studentów oraz absolwentów uczelni. Prezesem stowarzyszenia jest Jolanta Szepietowska, zaś w skład Zarządu wchodzą: prof. dr hab. Maciej Perkowski (wiceprezes), mgr Agnieszka Bujakowska (sekretarz), mgr Jarosław Minkiewicz (skarbnik), mgr Jerzy Banasiuk (członek zarządu).

Strona internetowa Stowarzyszenia.