Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 210
(+48 85) 745-71-62
skmpika@uwb.edu.pl

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Izabela Gnidziejko
Wiceprezes: Aleksandra Niczyporuk
Wiceprezes: Paulina Wityńska
Sekretarz: Natalia Składanek
Skarbnik: Urszula Drobniuch

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

 

Kontakt:
 e-mail: -

 

Media społecznościowe:
www.facebook.com/skmpika

 

 Opis działalności Koła:

Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej skupia studentów szczególnie zainteresowanych prawem rzymskim oraz kulturą i historią starożytną. Bierze aktywny udział w życiu Wydziału, współpracując z innymi organizacjami oraz uniwersytetami w Polsce i za granicą. Koło zajmuje się także rozwijaniem wiedzy wśród studentów Wydziału poprzez organizację Konkursu Prawa Rzymskiego, Konkursu Łacińskiej Terminologii Prawniczej oraz ciekawych spotkań merytorycznych. Na spotkaniach  mamy niepowtarzalną okazje, by poszerzać swoją wiedze, jak również podyskutować na ciekawe tematy z zakresu prawa  rzymskiego.

Działalność SKMPiKA skupia się głównie na:
– integracji studentów wokół problematyki nauk historyczno-prawnych,
– rozwoju i pogłębianiu wiedzy prawniczej wśród swoich członków,
– propagowaniu praw człowieka,
– kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa, w tym zwłaszcza poczucia     praworządności.
Swoje cele w większej części realizujemy poprzez uczestnictwo oraz organizowanie spotkań, wykładów i konferencji związanych z tematyką nauk prawniczych, a także zajęć i konkursów o charakterze edukacyjnym oraz popularyzującym wiedzę prawniczą.
Najważniejszym projektem koła była organizacja Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym dla uczniów szkół średnich, która miała na celu propagowanie wiedzy dotyczącej szeroko pojętej historii i kultury antycznej.

Działalność naszego koła w ostatnich latach:
– Organizacja na Wydziale Prawa UwB, konferencji „Filozofia, prawo, życie”, wspólnie z Kołem Naukowym Teorii Społecznych, Studenckim Kołem Historii Prawa, Studenckim Kołem Filozofii Prawa, Kołem Naukowym Prawa Finansowego (grudzień 2015 r.).
– Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej” (2016 r.).
– Organizacja na Wydziale Prawa UwB, konferencji naukowej nt. „Zdrowie psychiczne w ujęciu interdyscyplinarnym”, wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Kołem Naukowym Teorii Społecznych, Studenckim Kołem Historii Prawa oraz Studenckim Kołem Filozofii Prawa (19 grudnia 2017 r.).
– Organizacja na Wydziale Prawa UwB, konkursu z łacińskiej terminologii prawniczej dla studentów I roku studiów stacjonarnych  kierunku Prawo.
– W ramach Dni Wydziału Prawa 2018:
a) organizacja konkursu „Awantura o prawo”, w dniu 17 kwietnia 2018 r., wspólnie ze Studenckim Kołem Historii Prawa oraz Kołem Naukowym Prawa Finansowego.
b) organizacja wykładu gościnnego dr hab. Anny Tarwackiej, prof. UKSW, nt  „Prawo rzymskie a literatura” (20 kwietnia 2018 r.).
c) organizacja XI edycji plebiscytu Oskary Wydziału Prawa oraz uroczystej Gali Rozdania Oskarów w dniu 20 kwietnia 2018 r., wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Finansowego, WRSS oraz innymi kołami naukowymi działającymi przy Wydziale Prawa UwB.
– Organizacja na Wydziale Prawa UwB, ogólnopolskiej konferencji nt. „Ludzie – Idee – Prawo sto lat od odzyskania niepodległości”, wspólnie ze Studenckim Kołem Historii Prawa, Kołem Naukowym Prawa Finansowego oraz Studenckim Kołem Filozofii Prawa (15-16 maja 2018 r.)
– Organizacja konkursu z prawa rzymskiego dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo (25 maja 2018 r.)
– Organizacja sympozjum naukowego "Prawo rzymskie inspiracją prawa współczesnego" (29 października 2018 r.).