Rekrutacja na rok 2019/2020

 

Wyjazd  do USA - Syracuse University College of Law

Wyjątkowa oferta wyjazdów zagranicznych dla studentów Wydziału Prawa UwB semestr zimowy 2019/2020 w Syracuse University College of Law USA www.law.syr.edu

Oferta skierowana jest do studentów III oraz IV roku kierunku prawo.

Uczestnik ponosi całkowity koszt związany z wyjazdem, jest zwolniony z opłaty za studia na Syracuse University College of Law.

Semestr trwa od sierpnia do grudnia 2019. Dostępne jest 1 miejsce.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. advanced).

 

Kandydaci do wyjazdów do USA podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej

1. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:

  • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów,
  • list motywacyjny,
  • formularz zgłoszeniowy.

2. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni; sprawdzana jest znajomość języka angielskiego

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

 

Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim) do 22 lutego 2019 r.

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamili Bezubik:

- osobiście w p. 320 w czasie dyżuru: środa 12.15 – 13.00 lub

- na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”.

Informacji udziela Koordynator ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamila Bezubik law.outgoing@uwb.edu.pl


Wyjazd do Japonii - Uniwersytet w Tsukubie School of Social and International Studies

Jeden lub dwa semestry na Uniwersytecie w Tsukubie School of Social and International Studies www.tsukuba.ac.jp

Oferta skierowana jest do studentów III i IV roku kierunku prawo oraz doktorantów. Maksymalny okres pobytu wynosi 12 miesięcy.

Uczelnia nie oferuje stypendium, student jest zwolniony z opłat za studia.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. advanced).

 

Kandydaci do wyjazdów do Japonii podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

1. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:

  • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów,
  • list motywacyjny,
  • formularz zgłoszeniowy.

2. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni; sprawdzana jest znajomość języka angielskiego.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

  1. Złożenie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim) do 22 lutego 2019 r.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: o dacie i godzinie rozmowy poinformujemy mailem.

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamili Bezubik:

- osobiście w p. 320 w godzinach dyżurów: środa 12.15 – 13.00,

- na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”.

Informacje można uzyskać także pisząc na adres law.outgoing@uwb.edu.pl