Koła naukowe i organizacje studenckie

Kierownik studiówdr Maciej Etel

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe realizowane są na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku regularnie od 2010 r. Podstawowym celem Studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego, w tym także przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

W ramach Studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) uzupełniona o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Jest to wiedza niezwykle przydatna dla złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego oraz późniejszego wykonywania zawodu.
Program Studiów jest wynikiem zdobytego już doświadczenia oraz odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności potrzeb absolwentów szkół wyższych, prawa, administracji, ekonomii i pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych w tym skarbników gminnych oraz innych osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.

Niewątpliwym atutem proponowanych Studiów jest fakt, iż dydaktyka realizowana jest przez znakomitych specjalistów i ekspertów – praktyków, w tym sędziów, doradców podatkowych, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz kadrę Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku niejednokrotnie łączącą wiedzę akademicką z praktyką sędziowską, radcowską czy adwokacką.

Czas trwania studiów: 
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 202.

Koszt uczestnictwa: 
4.500 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Terminy i rekrutacja.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73