Koła naukowe i organizacje studenckie

Kierownik studiów:  dr Halina Sierocka

Studia ułatwią przygotowanie się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, pozwolą poszerzyć słownictwo oraz umiejętności w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (prawo, ekonomia, medycyna i technika) zarówno pisemnych jak i ustnych.

Prowadzone są:

  • w formie warsztatowej tzn. minimum teorii przy maksimum praktyki,
  • przez doświadczonych i cenionych wykładowców, tłumaczy przysięgłych, prawników praktyków oraz ekspertów z kraju i z zagranicy.

Uczestnicy studiów podyplomowych Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych otrzymują nieodpłatny dostęp do kursu prawniczego języka angielskiego na platformie LEXEN oraz możliwość uzyskania certyfikatu.

Czas trwania studiów: 
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 202.

Koszt uczestnictwa:
 
5.000 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Terminy i rekrutacja.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73