Koła naukowe i organizacje studenckie

Kierownik studiów: dr Arkadiusz Bieliński

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych skierowane są do osób pragnących przygotować się profesjonalnie do bycia mediatorem, a w ich trakcie słuchacz ma możliwość nabycia wszechstronnej wiedzy niezbędnej w pracy mediatora. Warte podkreślenia jest to, że zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dając możliwość już na etapie studiów przetrenowania różnych sytuacji w których mediator powinien się odnaleźć.

Niewątpliwym atutem studiów jest to, że w skład kadry osób prowadzących zajęcia, oprócz nauczycieli akademickich, wchodzą m.in. sędziowie, lekarze medycyny, psychologowie oraz doświadczeni trenerzy.

Po ukończonych Studiach absolwent ma możliwość rozpoczęcia praktyki mediacyjnej, w tym także ubiegania się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego (a w przyszłości także do Krajowego Rejestru Mediatorów). O dobrej renomie i jakości studiów może świadczyć fakt, iż prowadzone są na Wydziale Prawa UwB od 2006, a o wysoką jakość kształcenia i zadowolenie słuchaczy dba niezawodnie kierownictwo Studiów.

Czas trwania studiów: 
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 162.

Koszt uczestnictwa: 
4.000 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Terminy i rekrutacja.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73