Stypendia doktoranckie

Stypendia z dotacji projakościowej

Stypendia MNiSW

Świadczenia pomocy materialnej


W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, dbając o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i studentów Uniwersytetu w Białymstoku, wnioski sypendialne wraz załącznikami należy przesyłać skanem na adresy mailowe pracownikow sekretariatu - najpóźniej do 8 października 2021 r. (1 wniosek z załącznikami w 1 pliku) do sprawdzenia. Wersje papierowe (po weryfikacji mailowej) można przesłac pocztą lub złożyć w kopercie w pok. 202 do specjalnie przygotowanej skrzynki do 15 października 2021 r.do godz. 13.00.

Wnioski dostarczone do sekretariatu w wersji papierowej nie będą weryfikowane na miejscu.


Przed złożeniem wniosku stypendialnego wszystkie publikacje zgłaszane do stypendium muszą być zarejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów Wydziału Prawa.

Oryginały publikacji do rejestracji należy zgłosić do 5 października 2021 r. w Bibliotece Prawniczej. Preferowane są dokumenty w wersji elektronicznej, które można przesyłać na adres: a.rutkowska@uwb.edu.pl.

Po zgłoszeniu i zarejestrowaniu publikacji w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów Wydziału Prawa należy przesłać drogą elektroniczną do Biblioteki Prawniczej nowy wykaz publikacji (patrz: pliki do pobrania) do weryfikacji przez bibliotekarza (mgr Anna Sochoń - a.rutkowska@uwb.edu.pl).

Następnie wersję papierową można przesłać pocztą lub złożyć w pok. 202 wraz z pozostałymi dokumentami.

Punktację zarejestrowanych publikacji można sprawdzić na stronie: https://expertus.prawo.uwb.edu.pl/expertus/bib/