Stypendium rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Aby ubiegać się o stypendium trzeba mieć zaliczony pełny rok studiów.

Formularze i szczegółowe informacje: https://prawo.uwb.edu.pl/stypendia-i-pomoc-materialna.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.