Wyjątkowa oferta wyjazdów zagranicznych dla studentów Wydziału Prawa UwB semestr zimowy 2021/2022 w Syracuse University College of Law USA www.law.syr.edu 

Oferta skierowana jest do studentów III oraz IV roku kierunku prawo. Uczestnik ponosi całkowity koszt związany z wyjazdem, jest zwolniony z opłaty za studia na Syracuse University College of Law. Semestr trwa od sierpnia do grudnia 2021. Dostępne jest 1 miejsce. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. advanced).

 

Kandydaci do wyjazdów do USA podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

1. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:

  • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
  • List motywacyjny

2. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku angielskim. Rozmowa odbędzie się on-line.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim) do 22 lutego 2021 r.

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamili Bezubik na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamila Bezubik law.outgoing@uwb.edu.pl