Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akad. 2022/2023

Rada Wydziału, godz. 10:00

21.10.2022 r.

18.11.2022 r.

16.12.2022 r.

20.01.2023 r.

17.02.2023 r.

17.03.2023 r.

21.04.2023 r.

19.05.2023 r.

16.06.2023 r.

7.07.2023 r.

22.09.2023 r.