Koła naukowe i organizacje studenckie

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023


Semestr zimowy

1-2 października 2022 r.

15-16 października 2022 r.

29-30 października 2022 r.

19-20 listopada 2022 r.

3-4 grudnia 2022 r.

17-18 grudnia 2022 r.

21-22 stycznia 2023 r.

 

 

Semestr letni

11-12 marca 2023 r.

25-26 marca 2023 r.

22-23 kwietnia 2023 r.

6-7 maja 2023 r.

20-21 maja 2023 r.

3-4 czerwca 2023 r.

17-18 czerwca 2023 r.

 

TERMINY ZJAZDÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE