Wydział Prawa UwB jest prężnie rozwijającą się jednostką naukową. Nasi pracownicy biorą udział w konferencjach naukowych oraz projektach badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, przygotowują liczne opracowania naukowe w języku polskim, ale też i językach obcych. W związku z tym chętnie podejmiemy pracę na różnych płaszczyznach.

Jesteśmy gotowi to sporządzania ekspertyz i opinii prawniczych. Przy Wydziale działają różne centra naukowe (m.in. Centrum Informacji i Organizcji Badań Finansów Publicznych, Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych), które chętnie podejmą współpracę w tym zakresie.

Jesteśmy w stanie przeprowadzać szkolenia, seminaria, konferencje. Istnieje również możliwość opracowania zamawianego kierunku studiów podyplomowych (przygotowaliśmy takie m.in. dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe).

Istnieje również możliwość wynajmu sal, auli celem przeprowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań itp.

Poszukujemy także partnerów, mecenasów nauki, którzy podejmą z nami stałą współpracę, wspierającą działania podejomwane na Wydziale Prawa.

Zapraszamy do kontaktu z mgr Joanną Teresą Quigley, Magdą Zarębą - Starszym Referentem ds. Promocji

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 105
promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl

(+48 85) 745 71 84