Zakład Kryminologii
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109
(+48 85) 745 71 87

 

Kierownik Zakładu Kryminologii:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska  laskowska@uwb.edu.pl USOSweb

 

 

Przedmiot badań naukowych:

– Prawo karne
– Kryminologia
– Przestępczość zorganizowana
– Przestępczość w Federacji Rosyjskiej
– Rosyjskie prawo karne 
– Porwania rodzicielskie
– Przestępczość cudzoziemców
– Przestępczość graniczna
– Patologie społeczne

 

Dydaktyka:
– Prawo karne
– Kryminologia (kryminologia porównawcza, teorie kryminologiczne)
– Przestępczość zorganizowana
– Międzynarodowa ochrona praw człowieka
– Prawo karne skarbowe
– Patologie społeczne (prawne i kryminologiczne aspekty patologii społecznych i przestępczości)
– Europejskie prawo karne
– Ilościowe i jakościowe metody badań przestępczości oraz patologii społecznych
– Metody badań kryminologicznych
– Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
– Postępowanie w sprawach nieletnich
– Prawno-karna ochrona RP
– Prawo wykroczeń
– Przestępczość transgraniczna
– Symptomatologia kryminalna
– Europejskie prawo karne