Zakład Prawa Cywilnego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 316
(+48 85) 745 71 93

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Adam Doliwa adoliwa@uwb.edu.pl USOSweb 

 

 

Przedmiot badań naukowych:
– Prawo małżeńskie majątkowe
– Prawo upadłościowe (w tym upadłość konsumencka, stosunki majątkowe małżeńskie upadłego lub upadłych małżonków)
– Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
– Eksperymenty medyczne
– Prawa pacjentów
– Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów (ADR) ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, status mediatora
– Zasady podstawowe prawa cywilnego
–Funkcje klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym
– Współczesne przemiany polskiego prawa spadkowego
– Informatyzacja cywilnego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego
– Identyfikacja elektroniczna
– Odpowiedzialność cywilna profesjonalnego pełnomocnika za błąd
– Zasady współżycia społecznego jako kryterium nadużycia prawa podmiotowego
– Pozycja prawna zarządcy sukcesyjnego
– Konstrukcja przedawnienia roszczenia skierowanego przeciwko konsumentowi

 

Dydaktyka:
– Prawo cywilne
– Prawo mieszkaniowe
– Prawo samorządu terytorialnego
– Postępowanie cywilne
– Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów (ADR)
– Polish Civil Law
– Prawo rodzinne
– Prawo medyczne
– Nowoczesne technologie w wybranych instytucjach prawnych

 

Koła Naukowe
nazwa opiekun naukowy
Koło Nauk Cywilistycznych dr Arkadiusz Bieliński