Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 212
(+48 85) 745-71-56

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB i.sierocka@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:
 

 

Dydaktyka: