Zakład Teorii i Filozofii Prawa
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 217
(+48 85) 745-71-89

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB breczko@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:
– Bioetyka prawnicza wobec postępu biotechnologicznego
– Deontologia zawodowa
– Aksjologiczne aspekty wykluczenia społecznego
– Teoria prawa
– Ustrojoznawstwo
– system prawny Szwajcarii
– Integracja zewnętrzna nauk prawnych z naukami o języku i literaturze
– Zagadnienia języka prawnego i prawniczego
– Etyka i prawo
– Biopolityka i prawo
– Filozofia władzy i prawa w ujęciu M. Foucaulta i G. Agambena
– Demokracja współczesna
– Rola i funkcjonowanie zasad prawa karnego w obszarze wolności osobistej jednostki
– Dostęp do broni palnej

 

Dydaktyka:
– Prawoznawstwo
– Etyka
– Etyka prawnicza
– Etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego
– Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
– Konstytucja i inne akty porządku prawnego
– Problemy interpretacji i stosowania prawa
– Wprowadzenie do teorii prawa
– Podstawy prawoznawstwa
– Prawa człowieka w państwie demokratycznym
– Wiedza o państwie i prawie
– Zasady tworzenia i stosowania prawa
– Etyka i prawo
– Kultura języka prawnego i prawniczego
– Prawne i językowe aspekty odpowiedzialności za słowo
– Podstawy filozofii prawa
– Teoria prawa i demokracji
– Wprowadzenie do interpretacji prawniczych
– Prawo i etyka wobec śmierci człowieka
– Ludzka prokreacja w dobie rewolucji genetycznej – aspekty prawne i etyczne
– Bioetyka prawnicza wobec postępu technologicznego
– Socjologia prawa
– Współczesne systemy polityczne
– Kryminologia kulturowa
– Metody badań kryminologicznych
– Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
– Strategia bezpieczeństwa narodowego RP
– Strategia i polityka bezpieczeństwa

  

Projekty badawcze:

2018 – 2021 – dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB, projekt „Filozoficzne i teoretycznoprawne aspekty wykluczenia społecznego”

 

Koła Naukowe
nazwa opiekun naukowy
Koło Naukowe Teorii Społecznych dr Sławomir Oliwniak