Z początkiem roku akademickiego 2019/2020 wszedł w życie nowy Regulamin okresowego oceniania nauczycieli akademickich Uniwersytetu w Białymstoku (Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 września 2019 r.), który zmienia w sposób istotny dotychczasowe zasady oceny i dotyczy wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz badawczych naszego Uniwersytetu.