Zasady organizacji wydarzeń na Wydziale Prawa UwB

Koła naukowe i organizcje studenckie powinny do koordynatora ds. organizacji studenckich i kół naukowych:

 1. złożyć wypełnione i podpisane zgłoszenienie imprezy (plik "Zgłoszenie konferencji naukowej organizowanej na UwB") nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia (konferencji, sympozjum, wykładu itp.); warto dokonywać zgłoszeń wszystkich organizowanych przedsięwzięć (nawet tych bez kosztów),
 2. do zgłoszenia dołączyć podanie skierowane do Dziekana Wydziału Prawa z prośbą o wyrażenie zgody na wydatkowanie kwoty potrzebnej do organizacji planowanego przedsięwzięcia i wskazaniem na jakie cele kwota ta zostanie przeznaczona; na podaniu powinna widnieć akceptacja i podpis opiekuna naukowego koła lub organizacji,
  – 
  nie można rozliczyć faktury za zakup materiałów i usług, na które nie uzyskano wcześniejszej zgody Dziekana, za zakup materiałów biurowych, papierniczych,
  – druk plakatów (w sprawie druku materiałów promocyjnych należy zgłosić się do mgr Joanny Teresy Quigley),
 3. po zorgniizowanym wydarzeniu w ciągu tygodnia złożyć formularz rozliczenia budżetu konferencji organizowanej na UwB (plik "Rozlicznei budżetu konferncji organizowanej na UwB").

Wszystkie sprawy związane z działalnością kół naukowych i organizacji studenckich prowadzi koordynaror mgr Adriana Głażewska.

Zarządzenie 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad organizacji i rozliczania konferencji naukowych i edukacyjnych w Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące  pozyskiwania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na działalność studencką znajdują się pod adresem: www.uwb.edu.pl/pozyskiwanie-i-rozliczanie-srodkow-finansowych-3986

 

Koła naukowe i organizcje studenckie powinny do działu promocji Wydziału Prawa UwB:

 1. dokonać zgłoszenia wydarzenia celem zamieszczenia informacji o imprezie na stronie internetowej, portalach społecznościowych, rezerwacji gadżetów Wydziału Prawa;
  –  
  rezerwacja sali odbywa się u mgr Anny Dubrownik lub mgr Anny Cechy,
  –  
  formularz należy przesłać do działu promocji,
 2. po zorganizowanym wydarzeniu w ciągu tygodnia od jego zakończenia przesłać do działu promocji sprawozdanie z imprezy (plik "Formularz publikacji informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB").

Dział promocji Wydziału Prawa UwB - mgr Joanna Teresa Quigley (promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl).

 

Zasady publikowania informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych Wydziału Prawa UwB
(np. aktualności, relacji, ogłoszeń - niebęących infomacjami zawartymi w formularzu 
związanym ze zgłaszaniem wydarzenia, podanym w zasadach powyżej)


Koła naukowe i organizacje studenckie celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB i portalach społecznościowych powinny:

 1. wypełnić formularz publikacji informacji (plik "Formularz publikacji informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB") i przesłać go do działu promocji.

Dział promocji Wydziału Prawa UwB - mgr Joanna Teresa Quigley (promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl).