Formularz publikacji może zawierać jedynie adresy mailowe @uwb.edu.pl.
Adresy prywatne lub z innej domeny nie będą akceptowane co oznacza, że formularz publikacji
nie będzie akceptowany.

 

 

 Zasady publikowania informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych
przez pracowników Wydziału Prawa UwB
(np. aktualności, relacji, ogłoszeń - niebędących infomacjami zawartymi w formularzu 

związanym ze zgłaszaniem wydarzenia, podanym w zasadach powyżej)

 

Zamieszczając informację na stronie internetowej Wydziału Prawa lub portalu społecznościowym pracownik powinien:

wypełnić formularz publikacji informacji (plik "Formularz publikacji informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB") i przesłać go do działu promocji (nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia, spotkania itp.);

- po zorganizowanym wydarzeniu w ciągu tygodnia od jego zakończenia przesłać do działu promocji sprawozdanie (plik "Formularz publikacji informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB"); nie później niż 2 tygodnie od wydarzenia.

Dział promocji Wydziału Prawa UwB  Magda Zaręba (promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl).

 

 

Formularz publikacji może zawierać jedynie adresy mailowe @uwb.edu.pl.
Adresy prywatne lub z innej domeny nie będą akceptowane co oznacza, że formularz publikacji
nie będzie akceptowany.