Wymienione poniżej instytucje oferują wsparcie psychologiczne i psychiczne w ramach NFZ.

NZOZ Ośrodek Psychoterapii Meandra Kujawska 53/1, 15-548 Białystok http://www.bialystok-psychoterapia.pl/ 

Centrum Zdrowia Psychicznego Leszczynowa W. Magnuszewski: http://www.leszczynowa.pl/

Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica: https://centrumstaszica.bialystok.pl/ 

NZOZ Bram-Medica Poradnia Zdrowia Psychicznego - Psychiatria: https://psychiatra.lekarz-na-nfz.pl/podlaskie/bialystok/nzoz-bram-medica-poradnia-zdrowia-psychicznego/ 

NZOZ Vita Diabetica Małgorzata Buraczyk: http://vita-diabetica.pl/

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Psychiatra: http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=599733