Studia niestacjonarne

Kierownik studiów:  dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

 

Studia Podyplomowe  Egzekucja Administracyjna realizowane wyłącznie na zamówienie podmiotów zewnętrznych.

 

Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna skierowane są do pracowników resortu finansów, a w szczególności pracowników i kierowników komórek egzekucji. Celem kształcenia jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy pracowników administracji skarbowej w zakresie kompleksowo ujętej problematyki egzekucji administracyjnej oraz wybranych zagadnień prawych z nią związanych, dotyczących zwłaszcza prawa cywilnego. 

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w administracji skarbowej, dzięki przekazaniu mu wiedzy teoretycznej z omawianych na studiach przedmiotów z jednoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce.

 

Czas trwania studiów:

2 semestry – 210 godz. wykładów i ćwiczeń.

 

Koszt uczestnictwa:

– wszelkie opłaty za studia podyplomowe ponosi podmiot zamawiający.

Pliki do pobrania: