W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r, poz. 511)  uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie, w tym zajęcia na studiach podyplomowych, w których Państwo uczestniczycie są do dn. 10 kwietnia 2020 r.  zawieszone. W związku z tym biorąc dodatkowo pod uwagę przerwę świąteczną "bezpośrednie" kształcenie zostanie wznowione najwcześniej 22 kwietnia 2020r.

O nowych terminach zjazdów zostaną Państwo powiadomieni w formie mailowej, jak tylko pojawi się możliwość ich ustalenia.

Z treścią w/w rozporządzenia można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzamy-ograniczenie-dzialania-uczelni-do-10-kwietnia-2020-r

 


 

Kierownik studiów:  dr hab. Iwona Wrońska

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego realizowane wyłącznie na zamówienie podmiotów zewnętrznych.

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego skierowane są do pracowników Lasów Państwowych. Celem kształcenia jest przypomnienie, uaktualnienie oraz przekazanie nowych wiadomości na temat obecnie obowiązującego stanu prawnego w przedmiocie działalności Lasów Państwowych z punktu widzenia prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Czas trwania studiów:
2 semestry – 228 godzin dydaktycznych.

Koszt uczestnictwa:
– w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 nie ma opłaty rekrutacyjnej,
- czesne 7 000 zł (płatne jednorazowo lub w trzech ratach).