Kierownik studiów: dr Arkadiusz Bieliński
 
W trakcie Podyplomowych Studiów Prawnych i organizacyjnych aspektów zarządzania jednostkami publicznymi słuchacz ma możliwość nabycia wszechstronnej wiedzy niezbędnej menedżerom. Prezentowane zagadnienia wskazują prawne, administracyjne, ekonomiczne i finansowe aspekty zarządzania jednostkami publicznymi. Zajęcia prowadzone są również przez praktyków od lat funkcjonujących w administracji publicznej, czy też ściśle związanych z rachunkowością i kontrolą.
 
Atutem studiów jest rozbudowany blok zajęć praktycznych dotyczących controllingu - systemu zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest przygotowanie dla kadry kierowniczej informacji, metod i instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych na różnych poziomach zarządzania.
 
Absolwent Studiów jest przygotowany do podjęcia działań zarządczych np. jako dyrektor administracyjny. O wysoki poziom nauczania i prawidłową organizację dba kierownictwo Studiów, a fakt, iż realizowane są pod egidą Wydziału Prawa UwB może świadczyć o tym, że jest to dobry wybór dla potencjalnych słuchaczy.
 
Czas trwania studiów:
2 semestry - ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 146.
 
Koszt uczestnictwa:
5.200 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.
Pliki do pobrania: