Studia niestacjonarne

Kierownik studiów: dr Arkadiusz Bieliński


Studia Podyplomowe 

Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi są studiami podyplomowymi mającymi na celu kształcenie przyszłych menedżerów oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w zarządzaniu instytucjami publicznymi. Obszerne moduły zajęć teoretycznych i praktycznych mają przygotować do wykonywania tej roli.  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), zwłaszcza  kierunków: prawo, psychologia, ekonomia, socjologia.

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania jednostkami publicznymi m.in. w ramach sądownictwa powszechnego oraz prowadzenia działań zmierzających do pozyskiwania funduszy, prowadzenia procedur przetargowych, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz zarządzania kadrą.

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w pięć modułów tematycznych na co składają się wykłady oraz ćwiczeń w zakresie prawnych, ekonomicznych i administracyjnych aspektów zarządzania.


Czas trwania studiów: 
2 semestry – 144 godz. wykładów i ćwiczeń.

Koszt uczestnictwa: 
– w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 nie ma opłaty rekrutacyjnej,
- czesne 5 200 zł (płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach).

 

Pliki do pobrania: