W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r, poz. 511)  uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie, w tym zajęcia na studiach podyplomowych, w których Państwo uczestniczycie są do dn. 10 kwietnia 2020 r.  zawieszone. W związku z tym biorąc dodatkowo pod uwagę przerwę świąteczną "bezpośrednie" kształcenie zostanie wznowione najwcześniej 22 kwietnia 2020r.

O nowych terminach zjazdów zostaną Państwo powiadomieni w formie mailowej, jak tylko pojawi się możliwość ich ustalenia.

Z treścią w/w rozporządzenia można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzamy-ograniczenie-dzialania-uczelni-do-10-kwietnia-2020-r

 

 

Kierownik studiów:  dr Dominik Kościuk


Studia Podyplomowe Administracja Publiczna są kierunkiem mającym na celu kształcenie absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich z zakresu podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, zarówno państwowej jak i samorządowej. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz do samodzielnego wykonywania pracy w administracji. 
Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu struktury  i funkcjonowania administracji publicznej, funkcjonowania organów administracji, procedur, egzekucji oraz praktyki wydawania decyzji administracyjnych.
 
Czas trwania studiów: 
2 semestry – 196 godz. wykładów i ćwiczeń.

Koszt uczestnictwa: 
– w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 nie ma opłaty rekrutacyjnej,
– czesne 3 700 zł (płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach).

 

 

Zajęcia z dnia 8 marca 2020r. (niedziela) zostały przeniesione na 5 kwietnia 2020r. (niedziela).