Studia niestacjonarne
Kierownik studiów:  dr Halina Sierocka

Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego mają na celu kształcenie przyszłych tłumaczy a zwłaszcza tłumaczy przysięgłych. Obszerne moduły zajęć mają przygotować do praktycznego wykonywania roli tłumacza przysięgłego. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zwłaszcza kierunków: filologia angielska, lingwistyka, prawo, ekonomia.

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz rozwinięcie słownictwa i umiejętności w zakresie tłumaczeń specjalistycznych w takich dziedzinach jak prawo, ekonomia, medycyna i technika.
 
Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w trzy moduły tematyczne, na co składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie zagadnień wprowadzających do pracy tłumacza przysięgłego, tłumaczeń specjalistycznych oraz warsztatu tłumacza przysięgłego.

Czas trwania studiów: 
2 semestry – 200 godz. wykładów i ćwiczeń.

Koszt uczestnictwa:
 
– w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 nie ma opłaty rekrutacyjnej,
- czesne 4 500 zł (płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach).

Pliki do pobrania: