Studia niestacjonarne

Kierownik studiów: dr Arkadiusz Bieliński


Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych mają na celu kształcenie przyszłych mediatorów sądowych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Obszerne moduły zajęć praktycznych przygotowują do praktycznego wykonywania roli mediatora. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza  kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia.
Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pozasądowego rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji 
w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych.
Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w pięć modułów tematycznych, na co oprócz omówienia regulacji prawnych składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie psychologicznych i osobowościowych aspektów negocjacji, mediacji oraz komunikacji międzyludzkiej.
 
Czas trwania studiów: 
2 semestry – 160 godz. wykładów i ćwiczeń.

Koszt uczestnictwa: 
– w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 nie ma opłaty rekrutacyjnej,
- czesne 3 700 zł (płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach).

 

Pliki do pobrania: