Studia niestacjonarne
Kierownik studiów:  dr Anna Drabarz

 

Studia Podyplomowe Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego skierowane są do pracowników i osób zainteresowanych zatrudnieniem w administracji publicznej, głównie samorządowej, a także do kadr organizacji pozarządowych, które realizowały lub rozważają realizację zadań zleconych przez samorząd terytorialny w zakresie współpracy zagranicznej. Ponadto studia mogą być adresowane do tych grup zawodowych, które specjalizują się bądź chcą się specjalizować w obsłudze współpracy zagranicznej samorządu terytorialnego (tłumacze, biura podróży, agencje PR).
Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest przygotowanie słuchaczy do nawiązywania i prowadzenia współpracy międzynarodowej samorządu terytorialnego. W szczególności przekazana zostanie wiedza w zakresie prawa, procedur i uwarunkowań przedmiotowej problematyki. Słuchacze otrzymają ponadto pakiet praktycznych umiejętności użytecznych w międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego.
 
Czas trwania studiów:
2 semestry – 200 godz. dydaktycznych.
 
Koszt uczestnictwa:
– w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 nie ma opłaty rekrutacyjnej,
– czesne 4 000 zł (płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach).
 
Pliki do pobrania: