W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r, poz. 511)  uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie, w tym zajęcia na studiach podyplomowych, w których Państwo uczestniczycie są do dn. 10 kwietnia 2020 r.  zawieszone. W związku z tym biorąc dodatkowo pod uwagę przerwę świąteczną "bezpośrednie" kształcenie zostanie wznowione najwcześniej 22 kwietnia 2020r.

O nowych terminach zjazdów zostaną Państwo powiadomieni w formie mailowej, jak tylko pojawi się możliwość ich ustalenia.

Z treścią w/w rozporządzenia można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzamy-ograniczenie-dzialania-uczelni-do-10-kwietnia-2020-r

 


 

Kierownik studiów: mgr Szymon Pszczółka
 
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne są skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych np. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, podmiotów korzystających ze środków publicznych państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze użyteczności publicznej, jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne oraz absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych problematyką zamówień publicznych.
Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz dziedzin wspomagających a także wykształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności ich organizowania.
 
Czas trwania studiów:
2 semestry – 148 godz. wykładów i ćwiczeń.
 
Koszt uczestnictwa:
– w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 nie ma opłaty rekrutacyjnej,
– czesne 3 600 zł (płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach).