Studia niestacjonarne

 

Kierownik studiów: mgr Szymon Pszczółka
 
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne są skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych np. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, podmiotów korzystających ze środków publicznych państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze użyteczności publicznej, jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne oraz absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych problematyką zamówień publicznych.
Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz dziedzin wspomagających a także wykształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności ich organizowania.
 
Czas trwania studiów:
2 semestry – 148 godz. wykładów i ćwiczeń.
 
Koszt uczestnictwa:
– w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 nie ma opłaty rekrutacyjnej,
– czesne 3 600 zł (płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach).
 
 
Pliki do pobrania: