Kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Tematyka studiów stanowi odpowiedź na zwiększone zainteresowanie znajomością szeroko pojętego prawa medycznego ze strony prawników i osób związanych z ochroną zdrowia - osób wykonujących zawody medyczne (lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostyków laboratoryjnych), osób pracujących z pacjentami-klientami (psychologów, dietetyków, kosmetyczek), osób zajmujących się zarządzaniem i amdinistracyjną sferą systemu ochrony zdrowia (pracowników NFZ, dyrektorów i pracowników szpitali, przychodni, poradni).

Wzrost zaintersowania jest podyktowany wzrostem ilości spraw ze styku prawa i medycyny do sądów, często określanych mianem spraw dotyczą błędów medycznych.

Czas trwania studiów:
2 semestry - ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 180.

Koszt uczestnictwa:
4.500 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Pliki do pobrania: