Studia niestacjonarne
 
Kierownik studiów: dr. n. med. Tomasz Koronkiewicz
Zastępca kierownika: Tomasz Sołomianko
 
Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia są realizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (więcej informacji znajduje się na stronie www.umb.edu.pl/studium).
 
Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia są wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (posiadającego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (wiodące miejsca wśród wydziałów prawa w Polsce w rankingu Dziennika Rzeczpospolita).
 
To jedyne takie prestiżowe studia podyplomowe, firmowane przez jedne z najlepszych dwie państwowe uczelnie wyższe łączące w trakcie jednych studiów podyplomowych tematykę prawa, organizacji i zarządzania. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.
 
Studia skierowane są w szczególności do osób zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zdrowia, szczególnie polecane są lekarzom, pielęgniarkom, menadżerom służby zdrowia, pracownikom NFZ czy przedstawicielom firm farmaceutycznych oraz wszystkim, których ambicją jest doskonalenie umiejętności i poszerzenie swojej wiedzy w zakresie ochrony zdrowia.
 
Bogaty i dostosowany do standardów europejskich program studiów z interaktywnymi metodami i formami pracy oraz nowoczesnymi sposobami przekazywania informacji, prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców akademickich oraz praktyków krajowych z zakresu prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny studiów. Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz punkty ECTS do ścieżki kariery zawodowej.
 
Czas trwania studiów: 2 semestry.